Strandgedoe in Camperduin

Zo’n honderd jaar geleden kwam ook het toerisme bij Schoorl op gang. Twee strandexploitanten, Groothoff en Minkema, gingen met elkaar tussen 1930 en 1950 de strijd om de toerist aan. Twee paviljoens en tientallen badhokjes verschenen bij Camperduin aan het strand en op het duin. Het strandgedoe kwam in een stroomversnelling.

Wanneer men te Kamperduin om dezen tijd het strandleven gadeslaat, krijgt men een geheel ander beeld te zien dan enkele jaren geleden. Deze jonge badplaats gaat met sterke sprongen vooruit; schoolfeesten en gezelschappen komen en gaan, en niet weinigen zijn het er, die van over den afsluitdijk de Hollandsche kusten bezoeken.
De diverse gelegenheden houden met den aanwas van het bezoek gelijken tred, en zoo rijzen de moderne strandpaviljoens als paddestoelen uit den grond. Donderdagmiddag was het de heer Groothoff, de pachter van het zuidelijk strandgedeelte, die zijn geheel nieuw, en naar den eisch des tijds ingericht paviljoen openstelde voor het publiek. De heer Groothoff was de eerste man, die het aandurfde om op het kampeerstrand, nu eenige jaren geleden, op bescheiden manier een badgelegenheid te openen. Aanvankelijk was het een klein houten gebouwtje, enkele strandstoelen, en eenige badkamertjes, waarmede begonnen werd. Doch de exploitant was een man met durf, werkkracht en vooruitziende blik. En zoo zag hij het strandleven groeien, en de bezoekers zagen zijn inrichting grooter, steeds grooter worden. Totdat dit voorjaar bij hem de plannen rijpten voor een algeheele herniewing van zijn zaak.

Zo berichtte de Alkmaarsche Courant van 1 juli 1933 over de opening op 29 juni van het nieuwe paviljoen van Harrie Groothoff. We kwamen hem al eerder tegen met een ijskar en vanaf 1926 met een kiosk op de openbare weg en later bij dat ‘klein houten gebouwtje’ op het strand.

Kiosk Harrie Groothoff in Camperduin, ca. 1930

Lees het verhaal Groothoff s vanille-ijs

In 1926 had Groothoff nog een ander ijzer in het vuur: zijn electrische ijscofabriek In Schoorldam.

Advertentie 1926. Bron: De Clock van Callens-Ooghe, december 1988

Maar in dat jaar ging hij al zijn pijlen richten op het ‘exploiteren’ van het strand.

In 1927 kreeg hij van de gemeente Schoorl voor 5 jaar de verpachting van het strand te Camperduin; een tweede gegadigde kwam te laat met zijn bod.

Alkmaarsche Courant 3 juni 1927

De badstoelen kwamen er en werden verhuurd.

Vader Hendrik Groothoff met ws. Maria Legro. 1928. Privécollectie

Hierboven zien we als gast vader Hendrik Groothoff, die in 1928 de zaken van zijn zoon kwam inspecteren.
Naast de kiosk en de bad- en ligstoelen kwamen de badhokjes, zoals beloofd.

Noordzeebad strand. De bad- en strandstoelen. Rechts de badhokjes, ca. 1930. Privécollectie.

Noordzeebad strand. Staande persoon Harrie Groothoff, met donkere jas. Achter hem de kiosk. Op het duin de zomervilla van burgemeester Baron van Fridagh, ca. 1930. Via https://www.postcardsfrom.nl

De Schager Courant schreef in 1929:
De comfort aan het strand wordt beter. De pachter, de heer Groothoff, is een man die vooruit durft loopen en werkelijk is hij met zijn buffet en kiosk, met zijn verkleedkamertjes en met zijn talrijke strandstoelen, de man die ‘t daar aardig vooruit brengt. Ook boven bij ’t café, ziet ’t er thans goed uit, en kan men op een goed gestoffeerd terras genieten van strandgedoe en van de zee. Natuurlijk zullen deze ondernemers met ’t vooruitgaand bezoek gelijken tred moeten houden.

Boven achter het duin stond het Café. In 1929 werd Ype Minkema daar kastelein; hij ging vanaf die tijd de concurrentie met Harrie Groothoff aan. Het Bergensche bad-,duin- en boschbode had het in 1932 nog over het onogelijke cafétje.

Café aan Zee en Duin. Onbekend / Collectie Regionaal Archief Alkmaar / FO201511.

Waar Groothoff verscheen was het niet altijd feest. Het volgende verslag van de vergadering van de VVV in 1928 stond in de krant in verband met de verspreiding van het jaarlijkse reclamegidsje:

Alkmaarsche Courant, 22 december 1928

In november 1930 diende Groothoff bij de gemeente het verzoek in om verlenging van het pachtcontract met 10 jaar (!) met ingang van mei 1932. B&W van Schoorl ging hier niet op in.
Blijkbaar had Groothoff nu zijn hand overspeeld. In een besloten commissievergadering overwoog men hem in 1932 uit te sluiten van een verlenging van de verpachting. Dit negatieve bericht werd echter niet aan Groothoff gemeld. Dit geeft verwarring tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 april 1932.

Letterlijk staat er in het verslag in de Schager Courant van 28 april 1932:
“De heer Schermer wijst er op dat het de bedoeling was dat voor volgend jaar een aanbod van den heer Groothoff niet meer zou worden geaccepteerd. Spreker had verwacht dat deze verklaring door B. en W. was medegedeeld geworden.
De heer Duin noemt het een onmenschelijke daad als die man wordt geweerd. Iets anders zou het zijn wanneer er door den man was gefroudeerd.
De heer Gutter wijst er op dat die man toch niet voldoet, en op een andere wijze komt de gemeente toch niet van den man af”

Minkema wilde intussen ook een stuk van het strand pachten en beloofde om een nieuw café-restaurant op het duin te bouwen. Op die voorwaarde ging de gemeenteraad akkoord met zijn inschrijving. Vanaf dat jaar werd het gemeentestrand in tweeën gedeeld en aan beide ondernemers verpacht.

De verpachting ging als volgt:

  1. Gedurende 1932 de Noordelijke strook, ter lengte van plm. 83 meter aan den bouwer (I.J.Minkema), en exploitant van het nieuwe café-restaurant op het duin voor f 25.-.
  2. Gedurende 1932 de Zuidelijke strook, ter lengte van plm. 166 meter, aan  den tegenwoordigen pachter H.R.J. Groothoff, alhier, voor f 50.-.

In de volgende jaren was er iedere keer weer discussie over een eerlijke verdeling van het strand.

Ondertussen gingen de ondernemers voortvarend aan de slag om het strand te exploiteren. Het leek wel een wedstrijd.
Op 29 juni 1933 werd het nieuwe paviljoen “Noordzeebad Camperduin” van Groothoff geopend door de burgemeester.

Noordzeebad Camperduin, 29 juni 1933. In het midden vooraan zit H.R.J. Groothoff (met bril).
Onbekend / Regionaal Archief Alkmaar / FO202471

Café-restaurant “Camperduin” (op het duin) met badpaviljoen “Noorderbad” van Y. Minkema kon de vlag hijsen op 22 juli 1933.

Café-restaurant Camperduin, ca. 1935. Via Cultuur-historische Vereniging Scoronlo

Schager Courant, 29 juli 1933

Noordzeebad Groothoff met telefoonnummer 511, Noorderbad Minkema 513.

De Alkmaarsche Courant besloot het verslag van het feestelijke openingsweekend in juli 1933 als volgt:
Op het strand was het enorm druk en zelfs zeer ver op het vrije strand hadden de bezoekers een file van tenten en tentjes opgeslagen. Camperduin van eenige jaren geleden kent men haast niet meer. Het is geworden een badplaats welke medetelt onder hare zusters aan de Noordzee, dank zij ’t goede werken van de V.V.V., het tot stand brengen door de gemeente van ’n goeden straatweg, de samenwerking van gemeente en Staatsboschbeheer, waardoor de mooie wandelweg langs en door de duinen er is gekomen, en vooral ook door den ondernemingsgeest van de exploitanten van het badbedrijf.

Lees over de voorgeschiedenis
Groothoff’s vanille ijs

Lees het vervolg
Woelige tijden in Camperduin

6 gedachtes over “Strandgedoe in Camperduin

  1. Pingback: Woelige tijden in Camperduin – Groothoff

  2. Pingback: Groothoff’s vanille ijs – Groothoff

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s