Woelige tijden in Camperduin

25 april 1950. Verslagen stond Harrie Groothoff bij het half ingestorte paviljoen van wat gisteren nog zijn Noordzeebad ‘Camperduin’ was. Overal lagen de restanten van de badhokjes en strandstoelen, weggespoeld door de woeste golven. Vanmorgen vroeg was hij gebeld door de strandwacht. Van de Munnikenweg naar het strand had hij moeite de wagen op de weg te houden. De Noordwester waaide nog steeds stevig door, de regen striemde tegen de voorruit. Op zijn stramme benen was hij over het duinpad naar boven gedraafd, 61 jaar, nee hij was de jongste niet meer.

Het was nu de tweede keer dat hij zwaar getroffen werd door onstuimig weer. Zeventien jaar geleden, juni 1933, was zijn strandpaviljoen feestelijk geopend. Zie het verhaal Strandgedoe in Camperduin

Noordzeebad. Privécollectie.

Een maand later opende concurrent Minkema zijn café-restaurant op het duin.
Beide bedrijven plaatsten ook een (nieuwe) serie badhokjes op het strand. Naast elkaar stonden twee vrijwel identieke gelegenheden.

Versie Minkema: Opschrift: Noorderbad / Exploitant / Y. Minkema / Wisselcabines. Privécollectie.

Op het duin het café-restaurant van Minkema.

Versie Groothoff: Bad / paviljoen / Camperduin / Kleedkamers met douche. Privécollectie.

Groothoff kwam ook weer een paar keer opvallend in de krant. Op 13 januari 1936 vergaderde de V.V.V. van Groet-Camperduin. Aan het eind van de vergadering, zo staat in de Schager Courant (Groothoff had blijkbaar zijn contributie niet betaald):
De voorz. deelt dan nog mede, dat de heer Groothoff weer lid wenscht te worden en zijn schuld ad f 10 zal betalen. Over ’t algemeen is men van oordeel dat men dezen verloren zoon weer moet aannemen.

In 1936 adverteerde Groothoff met de opmerking:
Onze zaak heeft niets uit te staan met het café op het Duin. – Eerste en oudste zaak ter plaatse.

Het strand werd jaarlijks breder, omdat de provincie een golfbreker had laten bouwen.
In 1937 was de eerlijke verdeling tussen de pachters van het noordelijk en zuidelijk gedeelte weer onderwerp van discussie in de gemeenteraad. Gaat het nu om de lengte of om de oppervlakte van het strand? Feit is dat bij het ene deel meer zand is aangegroeid dan op het andere deel. De wethouder is echter niet bereid de palen weer 4 meter terug te zetten.

STORM

Een Zuidwesterstorm verwoestte vlak voor de Pinksterdagen van 1938 alle badhokjes en de paviljoens op het strand. Een enorme strop voor beide ondernemers, behalve dat het stenen pand van Minkema op het duin wel blijft staan.

Het volgende verslag stond in de Alkmaarsche Courant van 31 mei:
Camperduin heeft gisteren zijn deel gehad van den woedenden zuidwesterstorm. Met groote kracht werden golven schuim over den dijk geworpen en op het strand staande paviljoens van de heeren Groothoff en Minkema waren volkomen bedekt met schuim. Beide strandexploitanten hebben eenige hachelijke uren doorgemaakt, daar het zeer te betwijfelen viel of de houten paviljoens het tegen den krachtigen storm en het opkomende water konden uithouden.
Gelukkig nam in den loop van den avond de storm eenigermate af en bestond er geen vrees meer. De heer Groothoff heeft met een tweetal knechts het paviljoen tijdens den storm en het opkomend tij niet verlaten, doch zij hebben zeer moeilijke uren doorgemaakt, daar het water reeds door de vloeren naar binnen kwam.

Oorlog

De naderende oorlog werd ook in Camperduin merkbaar. De Alkmaarsche Courant van 5 maart 1940 meldde:
Naar men ons uit Camperduin telefoneert verkeert de bevolking daar in groote ongerustheid door het aanspoelen van twee mijnen, die, met het oog op de ruwe zee, niet gedemonteerd kunnen worden. De gevaarlijke projectielen liggen ter hoogte van het café-restaurant van den heer Minkema, dat inmiddels ontruimd is. Militaire autoriteiten zijn gewaarschuwd.

In de zomer van 1940 leek het strandgedoe stil te vallen, maar Minkema wilde door “na dagen van spanning vraagt de mensch om rust”.

Alkmaarsche Courant, 7 juni 1940

Toch dreigde het seizoen te mislukken en in juli vroegen zowel Groothoff als Minkema aan de gemeente uitstel van betaling van de pacht. Zij kregen slechts voor een gedeelte van de ‘verschuldigde post’ uitstel.
Eind 1940 vergaderde de V.V.V. van Schoorl nog een keer. Een van de agendapunten was de bestuursverkiezingen, Groothoff was aftredend. Er waren 3 stemmingen nodig om te bepalen of Groothoff zou worden herkozen of dat Minkema hem opvolgde. Minkema won deze ronde.

Door een Engels bombardement op de Hondsbossche zeewering werden het café-restaurant van Minkema en de villa van de burgemeester in 1942 volledig verwoest.

Na de oorlog probeerden de heren hun bedrijf weer op te starten.

WEDEROPBOUW

De Duinstreek 1946.

Hier is voor het eerst sprake van een zoon in de zaak. Groothoff had een stiefzoon Cor, die in 1936 de naam Groothoff had verkregen.

Minkema bouwde op het duin een noodpaviljoen.

Café-Restaurant Camperduin 1946-1950. Collectie prentbriefkaarten van de Provinciale Atlas Noord-Holland / NL-HlmNHA_162_2490_0053

Alkmaarsche Courant, 6 augustus 1947

En bezoekers kwamen er.

In 1949 ontving oom Harrie zijn nichtjes Annie en Riek, en Elisabeth, de vrouw van zijn neef Christiaan. Privécollectie.

Ype Minkema overleed op 21 maart 1950, 60 jaar oud.
In april 1950 werd zoon Gerben Minkema in het bestuur van de V.V.V. gekozen. De voorzitter wenste hem geluk en hoopte dat hij in de voetsporen van zijn vader zou treden

Verlokt door het mooie weer had Groothoff in april 1950 al voor Pasen zijn paviljoen opgebouwd. In de nacht van 24 op 25 april werd zijn badpaviljoen (weer) door een storm weggeslagen. Met het paviljoen verdwenen 44 kleedkamers met douches, een groot aantal strandstoelen en 40 houten strandhuisjes in de Noordzee, aldus het ANP.

Nog één keer richtte Harrie Groothoff volgens het verslag in ‘De Duinstreek’ zijn rug:

Maar de eigenaar van dit riskante bedrijf legde het hoofd niet in de schoot: het paviljoen werd weer opgetrokken, nieuw terras aangelegd en heel veel nieuw materiaal aangeschaft. Met trots toonde de eigenaar dit aan velen die hem bij de heropening kwamen feliciteren. Wethouder C. Haandorp sprak daarbij namens het gemeentebestuur en wees er op, dat ’t vreemdelingenverkeer en strandleven zo’n belangrijke factor was voor de streek. De gemeenten Schoorl, Groet en Camperduin leven voor ’t grootste deel bij de gratie van het vreemdelingenbezoek.
Na nog enkele woorden gewijd te hebben aan de catastrophe van begin April, eindigde Spr. aldus: het moet voor de heer Groothoff en zijn zoon een grote voldoening zijn het bedrijf weer in volle omvang te kunnen openen; het gemeentebestuur spreekt gaarne zijn hartelijke gelukwensen hierbij uit.

Zelfs in het blad ‘De Bommelerwaard’ wordt het verslag uit ‘De Duinstreek’ geciteerd. Harrie Groothoff was namelijk afkomstig uit Zaltbommel en had nog steeds nauwe banden met die stad.

Op 1 februari 1953 was het de beurt aan café-restaurant Minkema; het noodpaviljoen werd door de beruchte februaristorm zwaar beschadigd. Het paviljoen van Groothoff stond nog in de opslag.

Het echtpaar Groothoff-Legro ca.1950 bij hun woonhuis aan de Munnikenweg. Privécollectie.

In 1956 zien we Jacob Kerkmeer als exploitant van het Noordzeebad. Had Harrie Groothoff de strijdbijl begraven? In mei 1956 overleed zijn trouwe compagnon Marie Groothoff-Legro. Op 10 november van datzelfde jaar overleed Heye Roelof Jan (Harrie) Groothoff in het Juliana Ziekenhuis in Amsterdam, 67 jaar oud.

Cor Groothoff bleef actief in de horeca als uitbater van een café en feestzaal in Hargen.

Eerdere verhalen over Harrie Groothoff
Groothoff’s vanille ijs
Strandgedoe in Camperduin

7 gedachtes over “Woelige tijden in Camperduin

 1. Pingback: Groothoff’s vanille ijs – Groothoff

 2. Pingback: Strandgedoe in Camperduin – Groothoff

   1. Bregje

    Een boeiend geschreven verhaal over de onderlinge concurrentie op het strand. Mede door de foto’s en berichten kan ik me voorstellen hoe het er destijds aan toe gegaan is. Vrij recente geschiedenis wordt door dit gedocumenteerde verhaal tot leven gebracht. Interessant voor iedereen! Mijn complimenten.
    Bregje

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s