Samenvatting/Abstract

Op deze pagina’s wil ik de geschiedenis van de familie Groothoff uit Zaltbommel beschrijven tussen 1769 en 1925. In 1769 duikt de naam hier op, in 1925 overlijdt de laatste telg in Zaltbommel. In deze periode leefden er tientallen Groothoffen, misschien wel enkele honderden, in deze stad, vandaar een foto van de Waterpoort.
Waarom kwamen zij naar Zaltbommel, wat was hun geschiedenis en waar zijn ze terecht gekomen? Van de bekendste van deze Bommelaars wil ik een levensbeschrijving maken. Hopelijk duiken er tijdens mijn onderzoek nog aardige anekdotes en interessante documenten op. “Groothoffiana” heetten deze stukjes al in 1930 in het Zalt-Bommelsch nieuws- en advertentieblad.

On these pages I want to describe the history of the family Groothoff in Zaltbommel between 1769 and 1925. The name is mentioned here for the first time in 1769; the last descendant died in 1925 in Zaltbommel. Dozens of Groothoffs lived here In this period, perhaps one hundred.
Why they came to Zaltbommel, what was their history and where did they end up? The best known of these Bommelaars (citizens of Zaltbommel) I want to make a biography. Hopefully diving there during my research some nice anecdotes and interesting documents. “Groothoffiana” were called these pieces already in 1930 in the Zalt-Bommelsch news and advertising paper.